×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

به گزارش میرزا کوچک نیوز به نقل از خبرگزاری صداوسیما، نتايج بررسي صلاحيت‌ها در 31 استان به ترتيب ذيل است:

1- استان آذربايجان شرقي؛ 364 نفر تأييد، 223 نفر رد، در مجموع 58 درصد تأييد صلاحيت

2- استان آذربايجان غربي؛ 180 نفر تأييد، 241 نفر رد، در مجموع 41 درصد تأييد صلاحيت3- استان اردبيل؛ 125 نفر تأييد، 60 نفر رد، در مجموع 62 درصد تأييد صلاحيت

4- استان اصفهان؛ 450 نفر تأييد، 482 نفر رد، در مجموع 44 درصد تأييد صلاحيت

5- استان البرز؛ 81 نفر تأييد، 193 نفر رد، در مجموع 29 درصد تأييد صلاحيت

6- استان ايلام؛ 46 نفر تأييد، 55 نفر رد، در مجموع 43 درصد تأييد صلاحيت

7- استان بوشهر؛ 53 نفر تأييد، 52 نفر رد، در مجموع 48 درصد تأييد صلاحيت

8- استان تهران؛ 1296نفر تأييد، 1377 نفر رد، در مجموع 47 درصد تأييد صلاحيت

9- استان خراسان جنوبي؛ 53 نفر تأييد، 43 نفر رد، در مجموع 52 درصد تأييد صلاحيت

10- استان خراسان رضوي؛ 561 نفر تأييد، 266 نفر رد، در مجموع 66 درصد تأييد صلاحيت

11- استان خراسان شمالي؛ 61 نفر تأييد، 31 نفر رد، در مجموع 64 درصد تأييد صلاحيت

12- استان خوزستان؛ 361 نفر تأييد، 239 نفر رد، در مجموع 58 درصد تأييد صلاحيت

13- استان زنجان؛ 105 نفر تأييد، 78 نفر رد، در مجموع 56 درصد تأييد صلاحيت

14- استان سمنان؛ 62 نفر تأييد، 39 نفر رد، در مجموع 57 درصد تأييد صلاحيت

15- استان سيستان و بلوچستان؛ 126 نفر تأييد، 154 نفر رد، در مجموع 42 درصد تأييد صلاحيت

16- استان فارس؛ 390 نفر تأييد، 279 نفر رد، در مجموع 54 درصد تأييد صلاحيت

17- استان قزوين؛ 83 نفر تأييد، 63 نفر رد، در مجموع 54 درصد تأييد صلاحيت

18- استان قم؛ 94 نفر تأييد، 53 نفر رد، در مجموع 58 درصد تأييد صلاحيت

19- استان كردستان؛ 101 نفر تأييد، 106 نفر رد، در مجموع 47 درصد تأييد صلاحيت

20- استان كرمان؛ 144 نفر تأييد، 105 نفر رد، در مجموع 54 درصد تأييد صلاحيت

21- استان كرمانشاه؛ 92 نفر تأييد، 189 نفر رد، در مجموع 31 درصد تأييد صلاحيت

22- استان كهگيلويه و بوير احمد؛ 71نفر تأييد، 32 نفر رد، در مجموع 66 درصد تأييد صلاحيت

23- استان لرستان؛ 172 نفر تأييد، 124 نفر رد، در مجموع 56 درصد تأييد صلاحيت

24- استان مازندران؛ 169 نفر تأييد، 123 نفر رد، در مجموع 55 درصد تأييد صلاحيت

25- استان مركزي؛ 183 نفر تأييد، 147 نفر رد، در مجموع 53 درصد تأييد صلاحيت

26- استان هرمزگان؛ 41 نفر تأييد، 36 نفر رد، در مجموع 41 درصد تأييد صلاحيت

27- استان همدان؛ 203 نفر تأييد، 83 نفر رد، در مجموع 69 درصد تأييد صلاحيت

28- استان يزد؛ 99 نفر تأييد، 68 نفر رد، در مجموع 58 درصد تأييد صلاحيت

29- استان چهارمحال و بختياري؛ 74 نفر تأييد، 46 نفر رد، در مجموع 51 درصد تأييد صلاحيت

30- استان گلستان؛ 149 نفر تأييد، 135 نفر رد، در مجموع 49 درصد تأييد صلاحيت

31- استان گيلان؛ 196 نفر تأييد، 145 نفر رد، در مجموع 53 درصد تأييد صلاحيت.