×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی

در اجرای ماده 36 آیین نامه اجرایی وقانون انتخاات مجلس شورای اسلامی وتبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه شهرستان صومعه سرا را به شرح ذیل اعلام می دارد:

1- آقای شجاع اسرار پوش پیرسرایی فرزند علی اکبر مشهور به قاضی کد نامزد1214

2- آقای سعید اسلام دوست کلید بری فرزند بهمن کد نامزد 1215

3- آقای سعید باقری فرد فرزند رضا کد نامزد 1216

4- آقای فرزام پور رمضان رودپشت فرزند علی کد نامزد 1217

5- خانم معصومه پور محسن بلگوری فرزند مصطفی کد نامزد 1218

6- آقای مهدی پور میرزا فرزند حسن کد نامزد1219

7- آقای مهرداد پور نعمت نودهی فرزند بابا کد نامزد1241

8- آقای ابراهیم حبیب زاده تنکابنی فرزند حمید کد نامزد1242

9- آقای حمید رضا خصوصی ثانی فرزند رضا کد نامزد 1245

10- آقای سید کاظم دلخوش اباتری فرزند سید تراب کد نامزد 1247

11- آقای جواد دلزنده دار اباتری فرزند حسن کد نامزد 1246

12- آقای سعید رحمت زاده پشتیری فرزند قربان مشهور به دکتر سعید رحمت زاده کد نامزد 1248

13- آقای علیرضا طالبی کلیدبری فرزند ابوطالب کد نامزد1252

14- خانم لیلا غلامی دلیوند فرزند ناصر کد نامزد1254

15- آقای داود نعمتی ضیابری فرزند محمود کد نامزد 1256

ضمنا اضافه می نماید تبلیغات انتخاباتی از روز 94/11/29آغاز می شود و تاساعت 8 صبح روز 94/12/6 یعنی تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رای ادامه خواهد داشت.

حسین اسمعیل پور فرماندار شهرستان صومعه سرا

مرکز حوزه انتخابیه صومعه سرا


منبع:فرمانداری صومعه سرا