×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

میرزا کوچک نیوز:جلسه تشکیل هیات اجرایی بخش میرزاکوچک باحضور هیات اداری وهیات نظارت وتعداد ۲۷ نفراز معتمدین سطح بخش تشکیل گردید.
علیزاده بخشدارمیرزا کوچک دراین جلسه برگزاری باشکوه و پر شور انتخابات رامورد تاکیدقرارداده و گفت:هیات اجرایی باید امانت دار آرای مردم بوده و وظایف محوله را در چارچوب قوانین انتخابات به نحو احسن اجرا نماید.
وی در ادامه افزود در انتخاب معتمدین سعی شده است تا از تمامی اقشار جامعه با گرایشات مختلف سیاسی و پس از تایید هیات نظارت استفاده گردد. درادامه جلسه رای گیری انجام و ۸ نفراعضای اصلی و ۵ نفراعضای علی البدل تعیین گردیدند.